bank groen fluweel

foto vos oldenzaal happy sheet music En voor de zoveelste keer is het zicht op een vlotte afhandeling in de Tweede Kamer van de nieuwe Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM) troebel. Vanochtend besloot de commissie Infrastructuur en Waterstaat dat de WRM plenair moet worden behandeld. Dit gaat op z'n vroegst in september, na het zomerreces, gebeuren. En dat heeft tot gevolg dat invoering van aanpassingen en nieuwe regels vrijwel zeker niet op 1 januari 2019 plaatsvindt. Dat wordt nu op z'n vroegst 1 juli 2019.

live tv op laptop Voor de zoveelste keer blijkt dat de nieuwe WRM geen prioriteit heeft bij de politiek en dat geduld een schone zaak is. De brancheorganisaties werken al bijna twee jaar eendrachtig aan voorstellen om de kwaliteit binnen de branche te verbeteren, maar ze hebben een lange adem nodig. In augustus 2016 stelden zijn het zogeheten Startdocument op. Dit werd later op advies van enkele politici aangepast tot het Aanbevelingendocument voor het wijzigingsvoorstel WRM dat nu voorligt en mei vorig jaar werd gepresenteerd en in november 2017 gevolgd door tweede Aanbevelingendocument met voorstellen voor de langere termijn. Sindsdien zijn er enkele zaken verbeterd (er is onder andere een nieuwe website van het CBR om consumenten te wijzen op de voordelen van een goede rijschool gekomen), maar de belangrijkste conclusie is toch dat er weinig vooruitgang is geboekt. Laat staat dat echt grote stappen zijn gezet.

metro edge price online vertrouwen winnen client Gevolgen
Eric Bakker, voorzitter van de VRB, vreest voor de gevolgen van dit besluit. "Voorlopig staat het eerstvolgende overleg gepland op 13 september. En dan moeten we nog maar hopen dat het voorstel ook op die agenda staat. We hebben nu het bange vermoeden dat de streefdatum van deze wijziging WRM, die stond voor 1 januari 2019, wederom niet gehaald gaat worden. Want na het plenaire debat moet eerst alles weer genoteerd worden wat daar in aan de orde komt of voorgesteld wordt. En na akkoord gaat het vervolgens naar de Raad van State en daarvan is de ervaring dat er geen peil op te trekken valt hoe lang die er vervolgens over doen. En vervolgens hoop je maar dat die niet al te veel vragen-of wijzigingen willen. Daarna publicatie in de Staatscourant, handtekening van de Koning en dan pas invoeren. Dit wordt dus op z'n vroegst 1 juli 2019. Met als gevolg dat instructeurs die hoopten dat het 1 januari 2019 zou worden en van wie het certificaat verloopt voor 1 juli 2019, nog een tweede Praktijkbegeleiding moeten doen."

krithivasan rajagopalan infosys tijdstip vuurwerk afsteken Onbegrijpelijk
Ruud Rutten, voorzitter van de FAM, is boos. "Dit toont weer eens aan dat onze branche blijkbaar niet belangrijk genoeg is voor de politiek. Wij zijn al sinds 2013 bezig met de WRM en nu zijn we nog niks opgeschoten. Onbegrijpelijk."
Onbegrijpelijk vindt Rutten het ook dat de wijzigingen over de Praktijkbegeleiding alsook die van invoering van de Verklaring omtrent Gedrag (VOG) hiermee weer op de lange baan zijn geschoven. "Op verzoek van nota bene de Tweede Kamer hebben we vorig jaar een onderscheid gemaakt in zaken die al op korte termijn en zaken die op lange termijn zouden kunnen worden ingevoerd. Praktijkbegeleiding naar één dag en de VOG stonden voor de korte termijn, maar daar blijkt nu niets van. We blijven trouwens als brancheorganisaties doorgaan om de branche te verbeteren, want uiteindelijk is er veel winst te halen."

Reageer als eerste weaning a toddler
antoni van leeuwenhoek ziekenhuis

15 maanden agenda 2016 Nieuwsoverzicht

dames stan smith klittenband